Biznes i prawo

Bezpłatne porady prawne- kto może z nich skorzystać?

Porady prawne – co musisz wiedzieć?

Znajomość obowiązków i praw obywatelskich bardzo przydaje się w wielu sytuacjach życiowych, ale mało kto może pochwalić się dużą wiedzą w tym zakresie. W takiej sytuacji pomocne mogą być profesjonalne porady prawne. Warto skorzystać z takiego wsparcia, tym bardziej, że od 2016 roku dostępne są również darmowe porady prawne. Przed wizytą w placówce, dobrze jest zorientować się, komu przysługuje darmowa pomoc i jakich spraw może ona dotyczyć.

Kto może skorzystać z bezpłatnej porady?

Pomoc ta nie jest przeznaczona dla wszystkich. Aby z niej skorzystać, należy spełnić określone kryteria. Darmowe porady prawne przysługują:

  • osobom, którym w poprzednim roku przysługiwało świadczenie społeczne
  • osobom, które nie ukończyły 26 roku życia lub ukończyły 65 rok życia
  • osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny
  • kobietom w ciąży
  • weteranom
  • kombatantom
  • osobom, które dotknęła (lub są nią zagrożone) awaria techniczna, klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna

Na czym polegają darmowe porady prawne?

Bezpłatne porady prawne mogą dotyczyć różnych dziedzin prawa, między innymi spraw rodzinnych, cywilnych, administracyjnych i karnych, spraw związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa pracy oraz prawa podatkowego (oprócz spraw podatkowych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz związanych z ciążą i porodem). Jakich spraw nie obejmują bezpłatne porady prawne? Nie dotyczą one spraw dotyczących praw celnych, dewizowych, handlowych, a także związanych z działalnością gospodarczą (oprócz wspomnianego już przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej).

Co obejmuje pomoc? Prawnik w ramach bezpłatnej porady jest zobowiązany do udzielania informacji o uprawnieniach oraz obowiązkach, jakie przysługują obywatelowi. Powinien też poradzić mu, w jaki sposób może rozwiązać określony problem prawny, a także pomóc w sporządzeniu właściwych pism, takich jak zwolnienie z kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu sądowym (wyjątkiem są pisma związane z toczącymi się już procesami). Prawnik może też pomóc w wypełnieniu prostych wniosków czy dokumentów, takich jak wniosek o rozłożenie długu na raty.

Kto może udzielić porady prawnej?

Do udzielania wsparcia w wyżej wymienionym zakresie, zobowiązani są przede wszystkim adwokaci oraz radcy prawni, poza tym pomocy mogą udzielać również doradcy podatkowi oraz absolwenci kierunków prawniczych z minimum trzyletnią praktyką w zawodzie.

Gdzie można zasięgnąć porady prawnej?

W całej Polsce funkcjonuje około 1,5 tysiąca punktów, w których dostępne są darmowe porady prawne. Najwięcej takich placówek jest dostępnych w dużych miastach, ale mniejsze miejscowości także oferują wsparcie prawne. Lista wszystkich placówek funkcjonujących w Polsce jest dostępna w internecie. Zazwyczaj są to urzędy miejskie, a także organizacje pożytku publicznego. W każdym powiecie powinny znajdować się co najmniej dwie placówki oferujące darmowe porady prawne.

Każdy, kto planuje skorzystać z tego rodzaju wsparcia, musi przygotować wymagane dokumenty. Obowiązkowe jest okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu uprawniającego do otrzymania bezpłatnej pomocy, tj. Karty Dużej Rodziny, legitymacji weterana lub oświadczenia o stracie w wyniku klęski żywiołowej. Większość placówek umożliwia kilka sposobów umówienia się na poradę prawną. Można zarezerwować spotkanie osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową.